הכנה למסע בחרו דמות של צדיק כלשהו מהעבר או מההווה , ובררו במאגרי מידע שונים את הפרטים הבאים עליו : שם הצדיק : שמות אביו ואמו : שנת לידה : מקום מגוריו : דבר אחד או שניים שידוע לכם על פועלו : הביאו את ממצאיכם לכיתה . ביחידה זו נלמד על צדיקים . צדיק אמיתי הוא אדם בעל נשמה מיוחדת וקדושה , אדם שאין לו יצר הרע ושלא עבר עברה מימיו . ביחידה זו נלמד על צדיקים בצורה מעמיקה , ונראה שבעולם קיימים שני סוגים של צדיקים – צדיק וטוב לו , צדיק ורע לו . יוצאים לדרך מה ההבדל בין ' צדיק וטוב לו ' ל ' צדיק ורע לו ' ? האם אפשר להבחין ביניהם ? כתבו כאן את תשובותיכם , ובסיום הלימוד השוו אותן למה שלמדתם . בדקו אם צדקתם , ומה התחדש לכם במהלך הלימוד . דרך צלחה !!! תמונת מסע התבוננו בהבדלים שבין שני סוגי המלח : האם הבדלים אלה ניכרים בעין ? האם הם ניכרים בטעם ? האם הם נבדלים בייעוד ? סכמו , האם במהות הפנימית קיים הבדל בין שני סוגי המלח ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק