הכנה למסע כהקדמה לנושא הביטול , פתחו הגדה של פסח וקראו את נוסח ביטול החמץ שאומרים בערב הפסח , לאחר בדיקת חמץ . - מה הפירוש של המונח לבטל חמץ ? - האם חמץ שנשאר בבית חלילה אחרי הבדיקה אינו קיים פיזית או אינו נחשב ? הוכיחו מנוסח הברכות שם . יוצאים לדרך ביחידות הקודמות עמדנו על טיבן של שתי נפשות - הנפש האלוקית והנפש הבהמית – והתוודענו למקורן ולכוחותיהן . ביחידה זו נתוודע למאפיין נוסף של הנפש המשפיע על תפיסתנו והרגשתנו כלפי הקב " ה – ישות או ביטול . - מה מאפיין את התפיסה וההרגשה של הנפש האלוקית ושל הנפש הבהמית כלפי הקב " ה ? - מה משמעות המושגים ' ביטול ' ו ' ישות ' ? - האם קיימת משמעות ' מעשית ' להרגשתו של הנברא כלפי הקב " ה ? ובכן , התשובות מורכבות . נדרשת מאתנו התבוננות רצינית כדי לבדוק ולזהות את הביטול והישות שבתוכנו ... מוכנים ? נצא לדרך ! דרך צלחה !!! תמונת מסע יצירת אמנות , צייר צרפתי  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק