הכנה למסע שחקו עם חברים או בני משפחה את המשחק חי , צומח , דומם . כל משתתף מקבל דף המחולק לשלוש קטגוריות : ' חי ' , ' צומח ' ו ' דומם ' . אחד השחקנים בוחר באופן אקראי אות מתוך הא " ב , וכל המשתתפים צריכים לכתוב כמה שיותר ערכים המתחילים באותה האות בכל קטגוריה בדף . הראשון שמסיים למלא חמישה ערכים בכל קטגוריה מכריז : ' סיימתי ' , וכולם מניחים את כלי הכתיבה שלהם . בסיום הסבב מקבל כל אחד נקודות כמספר המילים שהספיק לרשום . לאחר כמה סבבי משחק עצרו והתבוננו ברשימה שנוצרה : א . חשבו , האם הערכים השונים שכתבתם הם ' טובים ' , ' רעים ' , או סתמיים ? ב . בצדו השני של הדף מיינו את הערכים שכתבתם לפי שלוש קטגוריות אלו : דברים טובים , דברים רעים ודברים סתמיים . הביאו טבלה זו לשיעור . יוצאים לדרך כפי שבוודאי הבחנתם , בעולם קיימים דברים טובים וקדושים כמו ספר תורה ותפילין ; דברים סתמיים כמו תפוח ועט ; ודברים שהם הפך הקדושה , כמו בהמה טמאה ומקום תפלה של גויים . בספר התניא מחדש אדמו " ר הזקן כי ליהודי יש בתוכו שתי נפשות : נפש אלוקית שהיא כולה קדושה וטובה , ונפש בהמית שאיננה כזו . מהי הנפש הבהמית ? האם היא ' ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק