הכנה למסע אשליה אופטית חפשו באזור מגוריכם כביש ישר וארוך . מצאתם ? עמדו בקצה אחד של הכביש והתבוננו בקצהו המרוחק . קחו עיפרון ודף , ציירו את הכביש כפי שהנכם רואים אותו . נסו לשער את מידות רוחב הכביש : במקום שבו הנכם עומדים בקצה שדה ראייתכם היכן הכביש נראה רחב יותר , במקום שבו הנכם עומדים או בקצהו המרוחק ? יוצאים לדרך למדנו שכל העולם שלנו הוא ' יש מאין ' ; הקיום והחיים בעולם הם רק על פי רצונו ודיבורו של ה ' . ביחידה זו ננסה להבין מה יכולה להיות בעבורנו המשמעות שהעולם נוצר מהבל פיו של ה ' . נברר : - עד כמה הקב " ה נמצא בתוך חיי היומיום שלנו ? - האם אנו רואים אותו ? מרגישים אותו ? - מה משמעותה של ההשתדלות שלנו , אם הכול מאת ה ' ? דרך צלחה !!! תמונת מסע המציאות האמיתית או אשליה אופטית ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק