תמונת מסע ספרי קודש בכל נושא תלווה אותנו תמונת מסע - תמונה מיוחדת הקשורה לנושא הלימוד . בנושא זה התמונה קשורה במסע להתגלות החסידות . 1 לפניכם מדף של ספרי קודש . מיינו את הספרים שבו לספרי ' תורת הנגלה ' ( בהתאם לתרשים הימני ) ולספרי חסידות ( בהתאם לתרשים השמאלי ) .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק