א . לאחר קריאת התורה אומרים חצי ק דּ יש . בשעת אמירת ה קּדּ יש , ספר התורה צריך להיות מנח על שלחן ה קּ ריאה . ( סעיף א ) ב . אסור לדבר בשעה שהמפטיר קורא את ההפטרה . ( סעיף ד ) ג . העולה למפטיר הוא בלבד אומר בקול את ההפטרה , וה צּ בור יאמרו אחריו בלחש מלה במלה . ומה שּׁ נוהגים שה צּ בור אומרים את ההפטרה בקול רם עם המפטיר – זהו מחמת חסרון ידיעה ( = טעות ) , ונכון לב טּ ל המנהג . ( סעיף ה ) ד . יש לשמע את ברכות ההפטרה מפי המפטיר . לכן , גם מי שלא סים לקרא לעצמו את ההפטרה – מיד שישמע את המפטיר מסים את ההפטרה , יפסיק בשתיקה כדי לשמע את ברכות ההפטרה , וימתין עד לאחר שיסים המפטיר את הברכות , ורק אז יסים הוא את אמירת ההפטרה . ( סעיף ה )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק