הקדמה קימים שלשה סוגים של ברכה אחרונה : 1 ) ברכת המזון . 2 ) ברכת ' מעין שלש' ( הכוללת שלש אפשריות : ' על המחיה ' , ' על הגפן ' ו ' על הפרות ' ) . 3 ) ברכת ' בורא נפשות ' . מתוך שלש אלו , ברכת המזון היא החשובה והחמורה ביותר כי חיוב הּ מ דּ אוריתא ( מהתורה ) , ויש ב הּ הלכות מיחדות ; ברכת ' מעין שלש ' דּ ומה לברכת המזון בפרטים מסימים ; ואלו ברכת ' בורא נפשות ' היא ה קּ לה ביותר . סוגי הברכות האחרונות א . על רב פרות האילן ועל כל פרות האדמה והירקות , וכן על כל דּ בר שאין ג דּ ולו מן הארץ – מברך לאחריהם ' בורא נפשות ' . ( סעיף א ) ב . פרוש הּ של הברכה " בורא נפשות רבות וחסרונן " : ה קּ דוש ברוך הוא בורא גם את הנפשות וגם את מחסורן , כלומר , את כל צרכיהן , שהם ה דּ ברים ההכרחיים לצרך קיום חיותן כמו לחם ומים ; " על כל מה שּׁ בראת להחיות בהם נפש כל חי " : הכונה היא לשאר ה דּ ברים שברא שאינם הכרחיים כל כך , אלא להתענג בהם , כמו פרות וכ דּ ומה ; ומסימים " ברוך חי העולמים" – על כל זה אנו מברכים אותך , חי העולמים . ( סעיף יא ) ג . בסיום הברכה יש לומר ' חי העולמים ' ( החי " ת מנ קּ דת בפתח ) . ( סעיף יא ) הערה : ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק