הקדמה : ברכת ' המוציא ' על הלחם ' לחם גמור ' הוא לחם רגיל הע שׂ וי מ קּ מח של אחד מחמשת מיני דּ גן – ח טּ ה , שׂ עורה , כסמין , שבלת שועל ושיפון . על הלחם ת קּ נוברכה מיחדת – ברכת ' המוציא לחם מן הארץ ' , מכיון שהוא מזון בסיסי המשמש את רב האנשים בעולם כדי לה שׂ ביע את רעבונם . הוא מהוה את ' ע קּ ר' הסעודה ואליו מצרפים מאכלים נוספים – גבינה , ביצים , ירקות , סלטים , ב שׂ ר , דּ גים או ממרחים שונים . ללחם גמור יש שלשה מאפינים חשובים : א . מרכיבים – קמח ומים . לעתים מוסיפים רכיבים נוספים לשפור הי צּ ור ש טּ עמם כמעט אינו מרגש . ב . מרקם העסה – לאחר ערבוב ה קּ מח והמים ( עוד לפני האפיה ) נוצר בצק י צּ יב שאינו זקוק לכלי כדי להחזיקו . ג . תהליך הי צּ ור – לאחר יצירת הבצק מכניסים אותו כמו שהוא לאפ יּ ה , ללא תוספת נוזלים . כש קּ ימים שלשה מאפינים אלו ברכת הלחם היא ' המוציא ' בו דּ אי . מה מבדיל בין ' לחם גמור' למאכלים שברכתם ' מזונות ' ? כל שנוי בכל אחד מ שּׁ לשת המאפינים של הלחם עלול לגרם לכך שברכתו של המוצר תשתנה מ ' המוציא ' ל ' מזונות ' . יש מאכלים שנחשבים תמיד ' לחם גמור ' – תמיד יברכו עליהם ' המוציא ' ; י...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק