לעמוד : 57 דף גזירה לעמוד : 165 דף גזירה לעמוד : 22 דף גזירה לעמוד : 152 בא שחר , שם ה בכד על יד רם . שמח רם שמח גם שחר רם חלה , שכב על הספה . שחר קטף בגן .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק