קראו את הספור וסמנו את הדמיות בצבע כחל . באה שבת . החמה שקעה . אבא שר . אבא עשה נטל ידיו , אכל חלה . שמה דג במגש , סלט , מרק חם , גם בשר . אבא למד , גם מתן למד . תמר קראה בדף . סבא קרא הפרשה . אמרה סבתא : מתנה יפה נתן ה ' לעם – שבת המלכה . קראתי - חתימה :  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק