רבקה אליצור שלום לך , אורחת ! שלום לך , שבת ! חכינו חכינו , סוף סוף הנה באת . הבית שטפנו , פרחים לך קטפנו , פרשנו מפה לבנה על שלחן . הבית נקי , כל הבית מוכן . שלום לך , אורחת ! שלום לך , שבת ! חכינו חכינו , סוף סוף הנה באת . מתי ? מה עושים מתי ? גזרו את התמונות מסוף החוברת והדביקו . ביום ששי ( ערב שבת )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק