מצאו את האות ת וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ת מופיע בהם . כתבו את האות ת . תתת ת באיזו מלה שומעים את הצלילתת ? כתבו את הצליל או את המלה במשבצת .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק