קראו את הספור . סמנו את הדמיות מהתורה בצבע כחל . שי למד ב אבא שאל : " שי , מה למדת ? " ענה שי : " על אדם , חוה , הנחש . גם על אברהם , גם על שרה " . ענו על השאלות . . 1 מה שאל אבא ? . 2 על מה למד שי ? . 3 למה שמח אבא ? שי למד . שי ידע . שי חכם . אבא שמח .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק