מצאו את האותש וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצלילש מופיע בהם . כתבו את האותש . ש שש ש באיזו מלה שומעים את הצליל ? ש ש כתבו את הצליל או את המלה במשבצת . מגש קשר רעש שאל שי שכח שלח שמע שער שר שרק קראתי - חתימה :  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק