קראו את הספור , והקיפו את הפעלות שעשה קלמן בירק . בכפר על - יד ההר קלמן החקלאי גר . קלמן יצא על ה עלה , ל נסע . עבד , עדר , חפר , גרף . אחר כך זרע דגן . אך מה חסר ? מטר ! קלמן אמר : אנא ה ' , מטר ! אנא ה ' , מטר ! ה ' ענה , ה ' עזר . ירד מטר חזק על ההר , על הכפר . קראתי - חתימה : הקיפו את המלים החורזות בספור . שוחחו : מי עוד מתפלל לגשם ? מי עוד זקוק למים ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק