מצאו את האות ר וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ר מופיע בהם . כתבו את האות ר . רררר באיזו מלה שומעים את הצלילרר ? כתבו את הצליל במשבצת .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק