קראו את הספור . הקיפו את הפעלות בירק . בלילה לקח דן נטלה . דן נם על ה . ב קם דן , פקח נטל ידיו . קראתי - חתימה : חשבו מה משתף למלים הבאות , ותנו דגמה נוספת . בניו  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק