צ צ צ צ כתבו את המלים . צמה בצל מצה צב צבא צמה צעד חלץ חצץ מצץ נעץ קראתי - חתימה :  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק