קראו וסמנו את הפעלות . אסף אחז פנס ביד . אסף הלך לנחל . הפנס פעל ? ודאי ! ודאי ! הפנס פעל ! הפנס נפל לנחל . בא הדיג . הדיג אחז חכה ביד . הדיג דג הפנס בנחל . אחז אסף הפנס ביד . הפנס פעל ? וי ! וי ! הפנס כבה ! קראתי - חתימה : השלימו מלה חסרה מתחת לכל תמונה , ומספרו לפי הספור . הפנס  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק