כתבו פ או ף : כתבו . מצאו את האותיות פ ף וצבעו את המשבצות . פ פ פ פ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק