קראו את הספור . סמנו את הדמיות בצבע כחל . היה לילה . דן עמד בגן . דן אחז פנס ביד . חנה עמדה על יד האח דן . גם חנה נטלה פנס ביד . מה בגן ? טוס ! טוס ! קראתי - חתימה : סמנו על יד המשפטים הנכונים לפי הספור . היה לילה . היה ענן . היה נחל . דן אחז אגס ביד . דן אחז פס ביד . דן אחז פנס ביד . בגן היה דג . בגן היה טוס . בגן היה אוז .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק