מצאו את האות פ וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל פ מופיע בהם . כתבו את האות פ . פ פ פ פ באיזו מלה שומעים את הצליל פ פ ? כתבו את הצליל או את המלה במשבצת .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק