קראו והקיפו את הדמיות בצבע כחל . הקיפו את מלת החבור גם . אך הקיפו את מלת הנגוד . חגי נסע בהסעה . גם דן עלה . דן היה על יד חגי . עלה גם חנן . היה חם , אך היה מזגן . קראתי - חתימה : שוחחו : מי נוסע בהסעה ? לאן ? איך מתנהגים בהסעה ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק