קראו את הספור . סבא היה חיט . ב סבא אחז בד ביד . ב אחז סבא מחט . בלילה סבא למד . מה למד סבא ? סבא למד . קראתי - חתימה : כתבו מה עשה סבא .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק