מצאו את האות ס וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ס מופיע בהם . כתבו את האות ס .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק