קראו את הספור , והקיפו את הדמיות . חנה נחה בגן . גם האח דן נח בגן . דן אכל בננה , דן לגם חלב . גם חנה אכלה בננה , גם חנה לגמה חלב . גם הגנן היה בגן . כתבו את המשפט המתאים . קראתי - חתימה : בחרו מלה מתאימה לפי הספור והשלימו . . . 1 דן נח _____________ . בגן / בים . 2 דן אכל _____________ . בטטה / בננה . 3 חנה _____________ בגן . נח / נחה . 4 דן לגם _____________ . חלב / חלה _____________ . 5 אכלה בננה . חנה / דן . 6 הגנן היה _____________ . בנחל / בגן  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק