מצאו את האות נ וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל נ מופיע בהם . כתבו את האות נ . ננ נ נ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק