כתבו במשפט את המלה המתאימה מתוך מחסן המלים . קראו את הספור . גל הלך לים . גם טל הלך ל . בים היה . גל לגם חלב . גם טל חלב . גל אכל קראתי - חתימה : טל אכל  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק