מצאו את האות מ והקיפו אותה במעגל . הקיפו רק ציורים שהצליל מ מופיע בהם . כתבו את האות מ . ממ מ מ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק