כתבו בלשון נקבה . אכל גדל כתבו מלה מתאימה ממחסן המלים . אכל אכלה גדל גדלה הלך הלכה  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק