מצאו את האות ל וצבעו את המשבצת . באיזו מלה שומעים את הצליל ל ? כתבו במשבצת . כתבו את האות ל . לל ל ל  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק