קראו את המשפטים . חגי אחז חכה ביד . בחכה היה דג - זהב . החכה זזה ... הדג זז ... ככה אבד הדג . חגי בכה וי , וי , וי ! השלימו על פי הספור . . 1 בחכה דג - זהב . . 2 ככה אבד . . 3 חגי וי , וי , וי ! כתבו את המלה המתאימה מתוך מחסן המלים .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק