מצאו את האות כ וצבעו את המשבצת . כתבו מכתב לאבא או לאמא . כתבו את האות כ . כ כ כ כ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק