קראו את הספור . סמנו את הדמיות בצבע כחל . חוה בחוה . חיה בחוה . גד היה בחוה . הדיג דג דג - זהב . הדיג אחז הדג ביד . הדג חי ? ודאי ! הדג זז ! הדג חי ! ג ג ג האוז בא האוז חי ? ודאי ! האוז זז ! האוז חי ! קראתי - חתימה : צבעו בתמונה רק את מה שמופיע בספור . כתבו מה יש בחוה .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק