מצאו את האות י וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל י מופיע בהם . כתבו את האות י . יי י י  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק