מצאו את האות ט וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ט מופיע בהם . כתבו את האות ט . ט ט ט ט  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק