מצאו את האות ח וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ח מופיע בהם . כתבו את האות ח . ח חח ח באיזו מלה שומעים את הצליל ח ח ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק