מצאו את האות ו וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ו מופיע בהם . כתבו את האות ו . וו ווו ו  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק