השלימו את הצליל המתאים : א ב ב ג ד ה כתבו בנקבה . צבעו באדם את הסיומת ה . בא אבד גבה אגד אבדה אגדה באה גבהה כתבו את ה ( ה ' הידיעה ) ואת ב . סמנו נקדה ( . ) בסוף המשפט וקראו את המשפטים .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק