מצאו את האות ד וצבעו את המשבצת . הקיפו ציורים שהצליל ד מופיע בהם . כתבו את האות ד . דד דד  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק