מצאו את האות ג וצבעו את המשבצת . הקיפו ציורים שהצליל ג מופיע בהם . כתבו את האות ג . גג ג ג  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק