על - פי : ילקוט שמעוני , ראש פרשת בראשית , בשם אותיות דרבי עקיבא . מובא גם בגמרא , שבת נ '' ה . כאשר ברא אלקים את העולם , ברא אותו מדבור אותיות ומלים . שמעו זאת האותיות והתיצבו לפני אלקים , מתו ועד אלף , וכל אות רצתה מאוד להיות הראשונה . וכך אמרו האותיות : ת ' אמרה : בי מתחילה המלה תורה . ש ' אמרה : בי מתחיל שם השם שנכתב במזוזה . ר ' אמרה : בי מתחילות המלים רחמים ורפואה . ק ' - קדושה , צ ' - צדיקה ... וכך כל אות בקשה והתחננה . אך אלקים לבקשותיהן לא נענה . לקראת הסוף , כשהגיע תורה של האות ב ' , ראה אלקים שהיא מלאה ברכות טובות , ובחר בה להתחיל את התורה : " בראשית ברא אלקים" ורק האות א ' לא דברה , לא בקשה ... אפלו לא הגיע עדין התור שלה ! שאל אותה אלקים : " מדוע את שותקת , אלף ? " ענתה אלף בענוה : " א ' שוה אחד . אחד הוא מספר קטן , כל כך מעט ... לכן אני מתבישת להשמיע את קולי . " התפעל אלקים מצניעותה של האות א ' , התפעל משתיקתה וגם מהחשיבה שלה ואמר : " את אחד , וגם אלקים מלך העולם הוא אחד ! את טובה , צנועה ומאוד חשובה , ובין כל האותיות את תזכי להיות הראשונה . " כך אמר אלקים לאות אלף , ומאז ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק