א מצאו את האות א וצבעו את המשבצת . כתבו את האות א . כתבו את האות א .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק