מישמים את ההלכה התפלה הסתימה מקדם , ילדים . עד הארוחה נוכל לבקר בכמה בתים ולזכות יהודים בתקיעת שופר . חג שמח , שנה טובה ומתוקה ! הגענו כדי לזכות אתכם לשמע שופר . אתה יכול להראות לי בבקשה בספר מה אני צריכה לומר ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק