טפילות : סוג של קשר קיום . קשר שבו קיומו של יצור חי אחד ) הטפיל ( תלוי ביצור חי אחר ) פונדקאי ( וגורם לו נזק . הטפיל חי על גופו או בתוך גופו של הפונדקאי ) עמודים : . ) 264-265 יצ רן : כינוי למרכיב בשרשרת מזון ) או במארג מזון ( המייצר חומרי מזון בעזרת אנרגיית האור . הצמחים הם יצרנים ) עמודים : . ) 258-259 כלי דם : כלל צינורות הדם בגוף ) עורקים , ורידים , נימים ( ) עמודים : . ) 94-96 לב : איבר במערכת הדם . פועל כמשאבה ומזרים דם בחלקי המערכת לכל חלקי הגוף . כשהלב מתרפה הוא מתמלא בדם וכאשר הוא מתכווץ , נדחף הדם לכל חלקי הגוף ) עמודים : . ) 90-92 מא ֲ רג מזון : ייצוג של קשרי הזנה מסועפים בין יצורים חיים . הקשרים המסועפים נובעים מכך שבעלי חיים ניזונים לרוב מיותר ממקור מזון אחד . מארג מזון בנוי לרוב מכמה שרשרות מזון מצטלבות ) עמודים : . ) 260-261 מגוון מינים : כל מיני היצורים החיים המתקיימים בסביבה מסוימת ) עמודים : . ) 227-230 מונה חשמל : מתקן למדידת כמות האנרגיה החשמלית שאותה צרכו הצרכנים . על סמך קריאת המונה , שולחת חברת החשמל חשבון חשמל לצרכנים ) עמוד : . ) 75 מחולל חשמל : אמצעי טכנולוגי ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד