המטרה של נווט תהליך החקר המדעי כולל תרשים וכרטיסי ניווט שמטרתם לסייע לכם לנווט בהצלחה את פעולות החשיבה והעשייה של תהליך החקר המדעי . מבנה הנווט ואופן השימוש בו בנווט שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות חיצים דו כיווניים . המסע של תהליך החקר מתחיל בניסוח שאלת חקר ומסתיים במסקנה . שלוש האליפסות החיצוניות כל אחת משלוש האליפסות החיצוניות מציגה משימה שיש לבצע בתהליך . המשימות הן : ניסוח שאלת החקר העלאת השערות ובחינתן תכנון מהלך החקר וביצועו העיגול המרכזי העיגול המרכזי מציג שלוש משימות נוספות שיש לבצע במשולב עם המשימות שמוצגות באליפסות החיצוניות . המשימות הן : חקירה ביצוע הערכה שימו לב : התהליך מתקדם מניסוח שאלת חקר , העלאת השערות ובחינתן ועד לתכנון מהלך החקר וביצועו . בכל משימה כלולות פעולות שיש לבצע . פירוט הפעולות שיש לעשות בכל משימה מופיע בכרטיסי הניווט שבעמוד הבא . אפשר לחזור על אותה משימה או על אותה פעולה מספר פעמים .  אל הספר
רמות ספרי לימוד