אני רוצה תמיד עיניים אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם ולהלל את היופי המופלא הזה שאין בו כל דופי ולהלל את מי שעשה אותו יפה להלל ומלא , כל כך מלא , יופי . ואינני רוצה להיות עיוור ליופי העולם כל עוד אני חי . אני אוותר על דברים אחרים אבל לא אומר די לראות את היופי הזה שבו אני חי ושבו ידי מהלכות כמו אניות וחושבות ועושות את חיי באומץ ולא פחות מכך , בסבלנות , סבלנות בלי די . ולא אחדל מהלל , כן , להלל לא אחדל . וכשאפול עוד אקום - ולא רק לרגע - שלא יאמרו הוא נפל . אלא הוא קם עוד רגע להלל בעיניים אחרונות את שלהלל לא יחדל . נתן זך פניני הלכה הרב אליעזר מלמד " בנוסף לסדר התפילות והברכות הקבועות , לפעמים הננו נפגשים עם מראות מיוחדים , מרגשים ומפעימים , וכדי לבטא את התוכן הערכי שלהם , תקנו חכמים לומר ברכה על ראייתם , ולקשור אותם בכך לשורשם האמוני . " ברכות , פרק טו - ברכות הראייה . את השער פותח שיר של המשורר נתן זך אשר כותב על הצורך להלל את העולם על כל היופי שבו , כצורך חיוני אישי . היכולת ליהנות מהטבע הבריאה בזכות הראייה - אחד מערוצי התקשורת העיקריים שלנו עם הסביבה . הודות לראייה אנו יכול...  אל הספר
רמות ספרי לימוד