אנרגיה סביב אנו משתמשים במילה אנרגיה לעתים קרובות . כאשר אנו רואים מישהו / י רצ / ה רצה מהר , אנו אומרים : " כמה אנרגיה יש לו " ! ה / למה מתכוונים כשאומרים אנרגיה ? האם אתם יכולים להצביע על משהו ולומר זוהי אנרגיה ? תת פרק זה מפגיש את הלומדים עם משמעות המושג אנרגיה ברמה התופעתית בלבד ודן בחשיבותה של האנרגיה לקיום ולתפקוד בחברה ובתרבות האנושית . המשימה נפתחת בחשיפת תפיסות ביחס למושג אנרגיה ) סעיף . ) 1 התוודעות לתפיסות המוקדמות של הלומדים חשובה לתכנון תהליכי ההוראה-למידה . אחת הדרכים להבניית משמעות מדעית למושג אנרגיה היא באמצעות המושג התרחשות . בסעיף 2 מוצגות לתלמידים תמונות שמבטאות התרחשות כלשהי והם מתבקשים לשער מה הקשר בין ההתרחשות לבין המושג אנרגיה . התובנה המתבקשת בשלב זה של הלמידה היא שאנרגיה גורמת להתרחשותן של תופעות רבות . למשל , תנועה , תאורה , חימום , גדילה והתפתחות וכדומה . אנרגיה - היכן ? חוקרים ומגלים בעקבות המשימה - נדע ... להסיק על קיומה של אנרגיה מהתרחשותן של תופעות בסביבה . להסביר מהי אנרגיה . . 1 ערכו סיעור מוחות ורשמו : מה מזכירה לכם המילה אנרגיה ? . 2 התבוננו בתמונות ש...  אל הספר
רמות ספרי לימוד