פרק ראשון : סודו של כוכב לכת ארץ . 1 מרכיבים שאינם חיים : מים במצב צבירה נוזל , אטמוספרה ) כולל גם את האוזון , ) חמצן , וטמפרטורה מתאימה . . 2 א : פיח שחור כיסה את גזעי העצים . העשים הלבנים שנחו על גזעי העצים הכהים בלטו על רקע הגזעים הכהים . ציפורים אוכלות חרקים צדו את העשים . בעקבות כך , אוכלוסיית העשים הלבנים באנגליה קטנה ; ב : העשים הכהים שהיו על גזעי העצים הכהים היו מוסווים ולכן הציפורים אוכלות החרקים לא ראו אותם . בעקבות כך , אוכלוסיית העשים הכהים גדלה ; ג : עם הזמן , גדל זיהום האוויר באנגליה וגזעי העצים התכסו בפיח שחור . העשים הבהירים , שבלטו על רקע צבע הגזעים הכהים , נטרפו . . 3 א : החוקר בדק את הקשר בין צבע העשים לבין צבע הגזעים וסיכויי ההישרדות או הטריפה שלהם ; ב : אופן החישוב : החסרת מספר העשים שנותרו בסוף הניסוי ממספר העשים שהיו בראשית הניסוי ; ג : ניסוי א — מספר העשים הבהירים שהיו על גזעים כהים ונטרפו היה 43 ) תוצאה ); מספר העשים הכהים שהיו על גזעים כהים ונטרפו היה 15 ) תוצאה ); על גזעי העצים הכהים נטרפים יותר עשים בהירים מעשים כהים ) מסקנה ); ד : ניסוי ב — מספר העשים הבהיר...  אל הספר
רמות ספרי לימוד