הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : סודו של כוכב לכת ארץ . 1 מדענים העוסקים בחקר היקום רצו לדעת אם יצורים חיים מכדור הארץ יוכלו להתקיים על פני כוכב לכת אחר . אילו מרכיבי סביבה חייבים להיות בכוכב הלכת האחר כדי שיצורים חיים מכדור הארץ יוכלו להתקיים על פניו ? נמקו את התשובה . . 2 קראו את סיפור המקרה הבא והשיבו על השאלות . מטרה : התלמידים יתארו את מרכיבי הסביבה הדרושים לחיים . בעבר נפוצה באנגליה אוכלוסייה של עשים בהירים ) חרקים , ) שנהגה לשהות על עצים בעלי גזע בהיר , כך הם הסוו את עצמם מפני טורפים . העשים הכהים לעומתם בלטו על רקע הגזעים הלבנים ונצודו על ידי הציפורים . עם הזמן , גדל זיהום האוויר באנגליה וגזעי העצים התכסו בפיח שחור . העשים הבהירים , שבלטו על רקע הצבע של הגזעים הכהים , נטרפו על ידי ציפורים אוכלות חרקים ) שצדו את העשים ( וכתוצאה מכך אוכלוסיית העשים הבהירים באנגליה קטנה ואוכלוסיית העשים הכהים גדל...  אל הספר
רמות ספרי לימוד